5. “Lávka pro pěší, Centrála ČSOB – SHQ”, studie

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 12/5/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

“Lávka pro pěší, Centrála ČSOB – SHQ”, studie

pozemky parc. č. 51, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55, 56, 58/2, 58/4, 58/5, 59/1, 80/13, 80/19, 520, 521, 522/3, 655 v k. ú. Radlice
Výbor pro územní rozvoj

Souhlasí:

  1. se studií stavby “Lávka pro pěší, Centrála ČSOB – SHQ”, na pozemcích parc. č. 51, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55, 56, 58/2, 58/4, 58/5, 59/1, 80/13, 80/19, 520, 521, 522/3, 655 v k. ú. Radlice, dle předložené studie, dat. 05/2017, zprac. Chalupa architekti, s. r. o.

Hlasování 8/0/0