4. Podnět na pořízení změny ÚPn pro záměr “Revitalizace okolí metra Radlická”

19/07/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 12/4/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Podnět na pořízení změny ÚPn pro záměr “Revitalizace okolí metra Radlická”

pozemky parc. č. 43/1, 49, 50, 51, 52/1, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55, 56, 59/1, 59/2, 59/5, 59/6, 59/8, 59/9, 87/1, 88/1, 89, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 90/6, 91, 92, 93, 94, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 94/5, 96/1, 347/2, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 358, 359, 360, 361, 363/3, 370/12, 370/41, 516/1, 519, 520, 521, 655 v k. ú. Radlice
Výbor pro územní rozvoj

Souhlasí:

  1. s podnětem na pořízení změny ÚPn na funkci SV-E.

    Hlasování 7/1/0

Doporučuje RMČ:

  1. sledovat koordinaci obou sousedních podnětů podél ulice Radlická.

    Hlasování 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě