2. Schválení zápisu 11. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 12/2/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Schválení zápisu 11. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. zápis z 11. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 ze dne 30.05.2017.

Hlasování 8/0/0