7. Různé, diskuze

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 16. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/7/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Různé, diskuze

Usnesení RMČ č. 14/396/2017 ze dne 29.03.2017
Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. informaci ve věci revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 14/396/2017 ze dne 29.03.2017 pro záměr stavby “Rodinný dům parc. č. 832 Barrandov”.