5. Bytový dům K Závěrce, Praha – Smíchov, pozemky parc. č. 967, 968 v k. ú. Smíchov

31/05/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 16. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/5/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Bytový dům K Závěrce, Praha – Smíchov, pozemky parc. č. 967, 968 v k. ú. Smíchov

DUR + DSP
Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit se záměrem stavby “Bytový dům K Závěrce, Praha – Smíchov”, na pozemcích parc. č. 967 a 968 v k. ú. Smíchov, dle předložené dok. DUR + DSP, dat. 11/2016, zprac. Ateliérem Masák and Partner, s. r .o.

Podporuje:

  1. snahu investora o řešení vjezdu do garážového výtahu bez nadzemního stavebního objektu.

Hlasování 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě