4. Podnět na pořízení změny ÚPn – Šemíkův břeh, pozemky parc. č. 562, 563, 564, 566/1, 566/2, 566/3, 567/1, 567/2 v k. ú. Smíchov

31/05/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 16. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/4/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Podnět na pořízení změny ÚPn – Šemíkův břeh, pozemky parc. č. 562, 563, 564, 566/1, 566/2, 566/3, 567/1, 567/2 v k. ú. Smíchov

Výbor pro územní rozvoj

Souhlasí:

  1. s podnětem na pořízení změny ÚPn na funkci SV-H.

Žádá:

  1. RMČ Praha 5 o sjednání smlouvy (nápř. plánovací, o spolupráci či jiné), k zajištění financování infrastruktury obce.

Hlasování 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě