3. Volba ověřovatele zápisu 10. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 16. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/3/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Volba ověřovatele zápisu 10. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Volí:

  1. Mgr. Františka Gemperleho, Ph.D. ověřovatelem zápisu z 10. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 konaného dne 16.05.2017. 

Hlasování 8/0/1