2. Schválení zápisu 09. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 16. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/2/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Schválení zápisu 09. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. zápis z 09. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 ze dne 02.05.2017.

Hlasování 8/0/1