8. Bytový dům Pod Kotlářkou MOTOL, DUR

17/05/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 2. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/8/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Bytový dům Pod Kotlářkou MOTOL, DUR

Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit se záměrem stavby “Bytový dům Pod Kotlářkou MOTOL”, na pozemcích parc. č. 4750, 4753, 4754 v k. ú. Smíchov, dle předložené dok. DUR, dat. 04/2017.

Žádá:

  1. zachovat průchodnost územím k přírodní památce Skalka a zachovat funkční plochu ZMK jako věřejně přístupnou.

Hlasování 9/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě