7. Waltrovka – fáze III.

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 2. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/7/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Waltrovka – fáze III.

dokumentace pro podnět pro změnu ÚP
Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s pořízením změny ÚP s tím, že MČ Praha 5 bude žádat vymezení v části území funkci VV pro školství (ZŠ, MŠ).

Žádá:

  1. 1. doložit dopravní studii před a po vybudování Radlické radiály,

    2. prověřit optimální umístění školy ve vztahu k celé lokalitě (Waltrovka – fáze I., II., III.)

Hlasování 9/0/0