6. Polyfunkční dům Na Zlíchově 121, Praha 5 – Hlubočepy

17/05/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 2. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/6/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Polyfunkční dům Na Zlíchově 121, Praha 5 – Hlubočepy

Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

  1. nesouhlasit se záměrem stavby “Polyfunkční dům Na Zlíchově 121”, na pozemcích parc. č. 540/1 a 542/1 v k. ú. Hlubočepy, dle předložené architektonické studie, dat. 04/2017.

Žádá:

  1. 1. doložit soulad s ÚPn zhlediska míry využití území ve stabilizovaném území,

    2. zpracovat alternativní objemové řešení, které bude vycházet ze stávající objemové struktury zástaby v ulici Na Zlíchově, včetně respektování uliční čáry,

    3. respektovat významnou dominantu území – kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově,

    4. prověřit soulad záměru se stavbou Radlické radiály a celého dopravního řešení včetně předpolí Dvoreckého mostu.

Hlasování 9/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě