5. Stavební úpravy a dostavba objektu Braunova 1

17/05/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 2. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/5/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Stavební úpravy a dostavba objektu Braunova 1

Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit se záměrem stavby “Stavební úpravy a dostavba objektu Braunova 1”, na pozemku parc. č. 1294 v k. ú. Smíchov, dle předložené dok. sloučeného územního a stavebního řízení, dat. 03/2017.

Hlasování 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě