4. Polyfunkční dům Na Knížecí, DUR

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 2. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/4/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Polyfunkční dům Na Knížecí, DUR

Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit se záměrem stavby “Polyfunkční dům Na Knížecí”, na pozemcích parc. č. 4951/3 a 4951/4 v k. ú. Smíchov, dle předložené dok. DUR, dat. 03/2017, zprac. A+R SYSTEM, s. r. o., za podmínky řešení staveništní dopravy přes pozemky Českých drah, a. s. a v rámci koordinace s projektem Smíchov City.

Hlasování 7/0/1