3. Volba ověřovatele zápisu 09. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 2. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/3/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Volba ověřovatele zápisu 09. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Volí:

  1. Mgr. Františka Gemperleho, Ph.D. ověřovatelem zápisu z 09. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 konaného dne 02.05.2017. 

Hlasování 7/0/1