2. Schválení zápisu 08. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 2. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/2/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení zápisu 08. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. zápis z 08. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 ze dne 18.04.2017.

Hlasování 8/0/0