1. Schválení programu 09. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 2. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení programu 09. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. program 09. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 konaného dne 02.05.2017.

Hlasování 8/0/0