8. Rozklad k nesouhlasnému stanovisku MČ Praha 5 pro umístění stavby BD – Plzeňská 794/86, Košíře

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 4. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 7/8/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Rozklad k nesouhlasnému stanovisku MČ Praha 5 pro umístění stavby BD – Plzeňská 794/86, Košíře

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. rozklad k nesouhlasnému stanovisku MČ Praha 5 pro umístění stavby BD – Plzeňská 794/86, Košíře

Trvá:

  1. na svém usnesení č. 2/7/2017 ze dne 24.1.2017

Hlasování: 7/0/0