6. Bytové domy Na Neklance, DUR

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 4. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 7/6/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Bytové domy Na Neklance, DUR

Výbor pro územní rozvoj

Odkládá:

  1. projednání záměru stavby “Bytové domy Na Neklance” na pozemcích č.parc. 1133, 1134/1 v k.ú. Smíchov, dle předlož. dok. DUR, dat. 08/2016, zprac. Atelier Slavíček Architekt s.r.o.

Doporučuje:

  1. přeřešit hmotu domu A, která by měla dodržovat stavební čáru sousedních vil v ul. Holubova

Hlasování: 7/0/0