5. Sportovní areál TJ Radlice, DUR

21/04/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 4. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 7/5/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Sportovní areál TJ Radlice, DUR

Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s umístěním stavby “Sportovní areál TJ Radlice” na pozemcích č.parc. 370/1,2, 369/5,10,11, 12, 370/18 v k.ú. Radlice, dle předlož. dok. DUR, dat. 01/2016, zprac. Sportovní projekty s.r.o.

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě