3. Volba ověřovatele zápisu 07. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 4. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 7/3/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Volba ověřovatele zápisu 07. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Volí:

  1. …  ověřovatelem zápisu z 07. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 konaného dne 4.4.2017. 

Hlasování: 7/0/0