1. Schválení programu 07. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 4. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 7/1/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení programu 07. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. program 07. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 konaného dne 4.4.2017.

Hlasování: 7/0/0