6. Studie Motolské údolí, 1. etapa – Plzeňská Vrchlického

 

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 7. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 5/6/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Studie Motolské údolí, 1. etapa – Plzeňská Vrchlického

Výbor pro územní rozvoj

Odkládá:

Hlasování 8/0/0