6. Polyfunkční dům Na Knížecí, umístění stavby

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 21. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/6/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Polyfunkční dům Na Knížecí, umístění stavby

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. záměr stavby “Polyfunkční dům Na Knížecí” na pozemcích č.parc. v k.ú. Smíchov, dle předlož. dok. DUR, dat. 11/2016, zprac. A+R SYSTEM, s.r.o.

Žádá:

  1. aby investor záměr včetně organizace výstavby koordinoval s DP hl.m. Praha a MČ P5 a ostatními investory v území

Hlasování: 8/0/1