4. Volba ověřovatele zápisu 4. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 21. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Volba ověřovatele zápisu 4. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Volí:

  1. RNDr. R. Palovského CSc. ověřovatelem zápisu z 04. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 konaného dne 21.02.2017. 

Hlasování: 9/0/0