3. Schválení zápisu 03. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 21. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení zápisu 03. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. zápis z 03. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 ze dne 07.02.2017.

Hlasování: 9/0/0