1. Schválení programu 4. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 21. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení programu 4. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. program 4. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 konaného dne 21.2.2017.

Hlasování: 8/0/0