5. “Barrandov Kaskády F, G, H, I” v k.ú. Hlubočepy

08/03/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 7. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 3/5/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

“Barrandov Kaskády F, G, H, I” v k.ú. Hlubočepy

Výbor pro územní rozvoj

Projednal:

  1.  záměr stavby

Konstatuje:

  1. že občané bydlící na Barrandově se záměrem zásadně nesouhlasí

Nesouhlasí:

  1. s postupným schvalováním jednotlivých etap celku Kaskády Barrandov a domnívá se, že investor by měl záměr projednat v ÚŘ jako celek, aby mohly být komplexně řešeny všechny atributy a funkce  důležité pro životaschopné město

Doporučuje RMČ:

  1. podat za MČ Praha 5 námitky dle přílohy tohoto usnesení do řízení o umístění stavby “Barrandov Kaskády F, G, H, I” na pozemcích č. parc. 1184/84, 1792/6,31, 1793/2, 1798/21,22 v k.ú. Hlubočepy

Hlasování: 9/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě