4. Rozhodnutí o neveřejné části jednání VÚR ZMČ Praha 5

08/03/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 7. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 3/4/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Rozhodnutí o neveřejné části jednání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. že s odkazem na ustanovení Čl. 2 bodu 4. Jednacího řádu Výborů ZMČ Praha 5, ve věci formulace stanoviska k předloženým návrhům, k návrhu usnesení a hlasování je 03. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 neveřejné.

Hlasování: 9/0/1

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě