8. Půdní nástavba bytových jednotek a stavební úpravy společných částí Na Konvářce 1742/21, Praha 5 v k. ú. Smíchov

10/02/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 24. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 2/8/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Půdní nástavba bytových jednotek a stavební úpravy společných částí Na Konvářce 1742/21, Praha 5 v k. ú. Smíchov

Výbor pro územní rozvoj

Souhlasí:

  1. s předloženým záměrem “Půdní nástavba bytových jednotek a stavební úpravy společných částí Na Konvářce 1742/21, Praha 5 v k. ú.  Smíchov” na pozemku parc. č. 790, 791/1 dle předložené dokumentce dat. 09/2015.

Hlasování 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě