7. Bytový dům Plzeňská 794/86, Praha 5 v k. ú. Košíře

10/02/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 24. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 2/7/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Bytový dům Plzeňská 794/86, Praha 5 v k. ú. Košíře

stavební úpravy, přístavba, nástavba
Výbor pro územní rozvoj

Projednal:

  1. prezentaci záměru stavby “Bytový dům-stavební úpravy, přístavba, nástavba, Plzeňská 794/86, Košíře” na pozemku parc. č. 1292 v k. ú. Košíře, dle předložené dokumentace DSP, dat. 08/2016, a má výhrady k velké navržené hmotě objektu ve vnitrobloku.   

Žádá:

  1. prověřit koeficient míry využití území daného záměru vzhledem k okolní zástavbě.   

Konstatuje:

  1. problematické dopravní napojení na ulici Plzeňská (čekání na zajíždění do parkingu) a žádá projednání v Komisi dopravní RMČ Praha 5.   

Upozorňuje:

  1. na limitní konstrukční výšky, rozměry schodiště a vnitřní komunikace, které podle názoru VÚR nepřispívají kvalitním prostorovým poměrům domu.   

Žádá:

  1. doložit POV.

Hlasování 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě