6. Bytový dům U Klikovky, Praha 5 v k. ú. Smíchov

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 24. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 2/6/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Bytový dům U Klikovky, Praha 5 v k. ú. Smíchov

Výbor pro územní rozvoj

Projednal:

  1. prezentaci projektu “Bytový dům U Klikovky” na pozemku parc. č. 4670/4 v k. ú. Smíchov dle projektové dokumentace DUR dat. 08/2016 a k předloženému záměru nemá námitek.

Hlasování 8/0/0