5. Změna č. Z 2772 ÚP SÚ hl. m. Praha

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 24. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 2/5/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Změna č. Z 2772 ÚP SÚ hl. m. Praha

připomínky MČ Praha 5
Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje:

  1. RMČ Praha 5 a ZMČ Praha 5 schválit návrh změny územního plánu SÚP Z 2772/00 s připomínkami dle přílohy č. 1. tohoto usnesení.

Doporučuje:

  1. orgánům MČ Praha 5 v souvislosti se schválením Z 2772/00 respektovat při následném umisťování staveb v řešeném území doporučení vyplývající z vyhodnocení SEA.

Hlasování 9/0/0