4. Rozhodnutí o neveřejné části jednání VÚR ZMČ Praha 5

10/02/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 24. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 2/4/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Rozhodnutí o neveřejné části jednání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. že s odkazem na ustanovení Čl. 2 bodu 4. Jednacího řádu Výborů ZMČ Praha 5, ve věci formulace stanoviska k předloženým návrhům, k návrhu usnesení a hlasování je 02. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 neveřejné.

Hlasování 10/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě