3. Volba ověřovatele zápisu 2. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 24. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 2/3/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Volba ověřovatele zápisu 2. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Volí:

  1. Mgr. Františka Gemperleho, Ph.D. ověřovatelem zápisu z 02. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 konaného dne 24.01.2017. 

Hlasování 9/0/1