2. Schválení zápisu 01. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 24. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 2/2/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení zápisu 01. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. zápis z 01. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 ze dne 10.01.2017.

Hlasování 10/0/0