10. Různé, diskuze

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 24. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 2/10/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Různé, diskuze

Výbor pro územní rozvoj

Projednal:

  1. problém oplocení staveniště záměru BD Na Farkáně B1 a B2 a přístup Stavebního úřadu k oprávněným výtkám majitelů sousedních staveb, kteří bebyli přizváni k jako účastníci probíhajícího správního řízení.

Doporučuje RMČ:

  1. prověřit postup Stavebního úřadu v této věci.

Hlasování 8/0/0