7. Na Pláni, prezentace vítězného návrhu projektové soutěže

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 16/7/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Na Pláni, prezentace vítězného návrhu projektové soutěže

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

 1. prezentaci vítězného návrhu projektové soutěže “Na Pláni”

Doporučuje:

 1. ustanovení pracovní skupiny pro zadání podmínek studie Na Pláni ve složení:

  vedoucí: Ing. arch. Zuzana Hamanová

  členové: Ing. Pavel Richter, Ing. Kateřina Vojvodová

  za porotu:

  Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.

  Ing. arch. Klára Kolovratová

  za Malvazinky:

  RNDr. Martin Lepšík, Ph.D.

  Ing. Martin Šváb

  náhradníci:

  Ing. arch. P. Mareš (za MČ P5)

  Ing. Lukáš Ježek (za Malvazinky)

   

Hlasování: 9/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě