6. Za Zámečkem – řadové RD

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 16/6/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Za Zámečkem – řadové RD

Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit se záměrem stavby “Za Zámečkem – řadové RD” na pozemcích č.parc. 1342/202 a 1342/203 v k.ú. Jinonice, dle předlož. studie dat. 12/2016 a doporučuje rozpracovat do DUR

Hlasování: 9/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě