5. Rezidence Nad Mlynářkou

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 16/5/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Rezidence Nad Mlynářkou

Výbor pro územní rozvoj

Souhlasí:

  1. se záměrem stavby “Rezidence Nad Mlynářkou” na pozemcích č.parc. 3934/1, 2 v k.ú. Smíchov, dle předlož. studie dat. 10/2016 za podmínky doložení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa a souhlasu MHMP OÚR s mírou zastavění ve stabilizovaném území

Hlasování: 8/0/1

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě