8. Viladům Na Farkáně – C

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 15/8/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Viladům Na Farkáně – C

záměr stavby BD na pozemcích č.parc. 1475/7, 1475/429 v k.ú. Košíře
Výbor pro územní rozvoj

Nesouhlasí:

  1. záměrem stavby “Viladům Na Farkáně – C”  na pozemcích č.parc. 1475/7, 1475/429 v k.ú. Košíře. Záměr stavby neodpovídá charakteru okolní zástavby a narušuje původní regulaci lokality. Míra využití území je naplněná původní zástavbou z 40.-50. let. VÚR proto nesouhlasí se zastavováním zahrad domů dle ÚP SÚ HMP, Oddíl 8 Míra využití území a prostorové uspořádání (3) Ve stabilizovaném území není stanovena míra využití území; z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. 

Hlasování:9/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě