7. Návrh Celoměstsky významných změn vlny IV Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Z 2766/00, Z 2767/00, Z 2768/00

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 15/7/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Návrh Celoměstsky významných změn vlny IV Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Z 2766/00, Z 2767/00, Z 2768/00

Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

  1. podat zásadní námitku do řízení o vydání změny Z 2766/00. Návrh textové části změny je v rozporu s její částí výkresovou a není zřejmé jakých pozemků se změna týká. Pro MČ P5 je to zásadní informace, neboť se změna týká cenného a důležitého území městského centra mezi ul. Na Zatlance a Kováků. MČ P5 má zájem na kvalitním dotvoření prostoru a vzniku piazetty mezi těmito ulicemi, jejíž součástí bude památkově chráněný objekt historické trafostanice.

Doporučuje RMČ:

  1. podat zásadní námitku do řízení o vydání změny Z 2767/00. Změna se nachází ve stabilizovaném území a míra využití území by měla odpovídat zástavbě v bloku, ve kterém se nachází, tzn. nestanovovat kód míry využití území.

Doporučuje RMČ:

  1. nepodávat námitku do řízení o vydání změny Z 2768/00.

Hlasování: 8/0/1

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě