6. Podněty na změnu ÚPn týkající se území MČ Praha 5

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 15/6/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Podněty na změnu ÚPn týkající se území MČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s podnětem na pořízení změny č. 511 Barrandovská studia v k.ú. Hlubočepy, území mezi ul. K Barrandovu a Barrandovskými studii změna funkčního využití ploch, rozvoj komplexu barrandovských ateliérů z funkce NL/ZKC, ZVO, VN, ZMK, NL/ZMK, IZ na ZKC, ZVO, VN, ZMK, IZ spodmínkou, že změna nezasáhne do celoměstského systému zeleně v jižní části řešeného území a žádá upřesnit řešené území v souvislosti s církevními restitucemi v další fázi projednání.

    Hlasování: 9/0/0

Doporučuje RMČ:

  1. s podnětem na pořízení změny č. 509 V Bokách č.parc. 989/1, 989/17, 987 v k.ú. Hlubočepy z funkce ZMK na OB za podmínky zachování pěšího propojení

    Hlasování: 8/0/1

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s podnětem na pořízení změny č. 440 Na Cihlářce, č.parc. 2586, 2587/1-4 v k.ú. Smíchov za podmínky umístění pevné značky VV ve funkční ploše OB při komunikaci Na Cihlářce a při respektování charakteru okolní zástavby

    Hlasování: 9/0/0

Hlasování viz. jednotlivé body

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě