5. “Obytné domy Werichova”, Praha 5, Barrandov

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 15/5/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

“Obytné domy Werichova”, Praha 5, Barrandov

územní řízení
Výbor pro územní rozvoj

Odkládá:

  1. projednání záměru stavby “Obytné domy Werichova” na pozemcích č.parc. 1191/1, 1184/9, 1184/37, 1184/11, 1184/70, 1184/25, 1184/89, 1184/16, 1184/63, 1798/13, 1798/86, 1798/4, 1184/59 v k.ú. Hlubočepy

Žádá:

  1. doložit soulad záměru s US Barrandov, zejména z hlediska souladu s ÚPn ve funkci SV

Konstatuje:

  1. že navržená světlá výška komerčních prostorů je nedostatečná

  2. že architektonické řešení neodpovídá významu místa v centru nového obytného souboru

Hlasování: 9/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě