7. Udělování výjimek ze stavebních uzávěr na území MČ Praha 5, BD Smíchov

03/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 29. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 14/7/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Udělování výjimek ze stavebních uzávěr na území MČ Praha 5, BD Smíchov

Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

  1. obrátit se na náměstkyni primátorky HMP Mgr. P. Kolínskou, Ing. M. Čemuse, pověřeného řízením OÚR MHMP a Ing. O. Boháče, pověřeného vedením IPR Praha s následujícími požadavky:

    1. Neudělovat výjimky ze stavebních uzávěr bez stanoviska MČ Praha 5

    2. Neudělit výjimkuze stavební uzávěry VRÚ Smíchov jih záměru stavby “Bytový dům Smíchov” v ul. Na Plzeňce, Praha 5. MČ Praha 5 řešíkoncepci širšího území, v němž se zmíněný záměr stavby nachází a nesouhlasí s dílčím udělením výjimky bez regulace přilehlého území. (niveleta, výšková regulace atd.)

Hlasování: 9/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě