5. Rozhodnutí o neveřejné části jednání VÚR

03/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 29. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 14/5/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Rozhodnutí o neveřejné části jednání VÚR

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. že s odkazem na ustanovení čl. 2 bodu 4. Jednacího řádu výborů ZMČ Praha 5, ve věci formulace stanoviska k předloženým návrhům, k návrhu usnesení a hlasování je 14. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 neveřejné.

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě