11. Volumetrická studie – Vltavský břeh – analýza potenciálu a návrh rozvoje

03/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 29. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 14/11/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Volumetrická studie – Vltavský břeh – analýza potenciálu a návrh rozvoje

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. studii

Konstatuje:

  1. že prodiskutuje dokument a zformuluje připomínky na začátku roku 2017

Hlasování: 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě