8. Viladům U Vojanky, studie, záměr bytové stavby na pozemcích parc. č. 1093, 1092 v k. ú. Košíře

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/8/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Viladům U Vojanky, studie, záměr bytové stavby na pozemcích parc. č. 1093, 1092 v k. ú. Košíře

Výbor pro územní rozvoj

Odkládá:

  1. projednání a žádá předkladatele o projednání na IPR a doložení souladu s ÚP (KPP a KZ v porovnání s okolní zástavbou).

Hlasování 8/0/0