7. Podnět na změnu ÚPn č. 359, komunikace Na Pomezí

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/7/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Podnět na změnu ÚPn č. 359, komunikace Na Pomezí

Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

  1. vzít podnět č. 359 na změnu ÚP zpět.

Doporučuje RMČ:

  1. zadat zpracování PD na rekonstrukci komunikaci Na Pomezí ve stávajícím profilu a zároveň zadat zpracování PD na vytvoření mlatové stezky pro pěší a cyklisty vedené paralelně s komunikací Na Pomezí v její zúžené části.

Hlasování 8/0/0