5. Studie proveditelnosti P+R na území MČ Praha 5, studie, vyhodnocení lokalit

06/12/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/5/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Studie proveditelnosti P+R na území MČ Praha 5, studie, vyhodnocení lokalit

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. informaci o připravované studii P+R.

Hlasování 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě