5. Studie proveditelnosti P+R na území MČ Praha 5, studie, vyhodnocení lokalit

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/5/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Studie proveditelnosti P+R na území MČ Praha 5, studie, vyhodnocení lokalit

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. informaci o připravované studii P+R.

Hlasování 8/0/0