3. Volba ověřovatele zápisu 12. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/3/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Volba ověřovatele zápisu 12. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Volí:

  1. Mgr. Františka Gemperleho, Ph.D. ověřovatelem zápisu z 12. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 konaného dne 26.10.2016. 

Hlasování 7/0/1